Utskriven av kund 2020.10.27 16:16:47

Företagstjänster

Logga in


 
 

Kontrollkod

Kontrollkod:
669 510 (Anges i kortläsaren)
(Visas i kortläsaren)
 

Instruktioner för inloggning
 1. Fyll i ditt orgnr/personnummer.Personnumret skrivs alltid med 12 siffror
  •Om du har fiktivt nummer eller organisationsnummer skriver du 00XXXXXXXXXX
  •Om du är född på 1900-talet skriver du 19XXXXXXXXXX
  •Om du är född på 2000-talet skriver du 20XXXXXXXXXX   
 2. Starta kortläsaren genom att sätta in ditt kort utan att använda sladden. Chippet ska vara vänt nedåt och mot dig.
 3. Texten "Välj funktion" visas i kortläsarens fönster. Tryck på knappen LOGIN.
 4. "Kontrollkod:" visas i kortläsarens fönster. Knappa in ovanstående kontrollkod i kortläsaren. Tryck på OK.
 5. Texten "KortPIN" visas i kortläsarens fönster. Knappa in den PIN-kod (den kod du t.ex.använder i Bankomaten) du använder till ditt kort (MasterCard-, Visa- eller Inloggningskort). Tryck OK.
 6. Ange den niosiffriga svarskoden som kortläsaren skapat i fältet märkt "Svarskod" ovan.
 7. Klicka på knappen "Logga in".
 

Viktigt meddelande

Upp © Copyright 2020 Nordea 27 oktober 2020, kl. 16.16, Behandling av personuppgifter mm

Utskriven av kund © Copyright 2020 Nordea · kl.: 2020.10.27 16:16:48 GMT +1